Studio turned 2 years!

Wed, 2 March, 2011
457During this time, we:
Released 4 studio albums
Recorded 88 tracks
At studio played 20 musicians
And sang 26 singers

Thanks to Anatoly Soroka, Andrew Kolodich, Artem Levitsky, Vyacheslav Bondarkov, Gennady Ushivets, Dmitry Vlasov, Irina Konovalova, Kolya Belevtsov, Konstantin Kosyachkov, Mary Kowalczyk, Dmitry Mikhailenko, Natalia Zubkova, Nicholay Ostapov, Roman Romeo Inside, Svetlana Artyukh, Mikhailik Svetlana, Svetlana Saykovskaya, Sergei Lvov, Sergey Nosach, Sergey Pogrebnyak, Philip Madava, Alvin Christian, Julia Matvienko, Julia Shutenko, Tatyana Taran, Vitaly Ermakov, Eugene Melnychuk, Igor Druck, Lubov Virtyuk, Kedr Na Livane, Alina Gura, Artem Orlovsky, Irina Korsun and Oles Runchak. Sorry if forgot someone